**

Porto Chino

เช่าตลาด.com

ประเภทตลาด

โซนอาหาร

เวลาเปิด - ปิด

เปิด ทุกวัน 07.00-21.00 น.

ตำแหน่ง

4 99/120 ถนนพระรามที่ 2 ตำบล นาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

3,000 บาท/เดือน

รีวิวตลาด : Porto Chino มีการปรับปรับปรุงพื้นที่โซนชั้น 1 เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อตอกย้ำความเป็น Neighborhood ศูนย์การค้าใกล้บ้านตอบสนองด้วยความลาก«ลายของร้านค้าและความสะดวกสบาย

โดยทำการขยายพื้นที่ Food port และเพิ่มเต็มพื้นที่ร้านค้าประเภท Take Home และ Non Food เพื่อให้การจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มลูกค้ามีความสะดวกสบายมีความ«ลาก«ลายของสินค้าและตอบสนองพฤติกรรมการใช้ชีวิตของลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นผ่านการจัดกลุ่มร้านค้าและคัดสรรร้านค้าคุณภาพมาไว้ในในโซนนี้

รายละเอียดพื้นที่ขาย

 • พื้นที่ขนาด 4 ตารางเมตร
 • หน้ากว้าง 2. 00 เมตร
 • ความลึกประมาณ 2. 00 เมตร
 • ความสูงประมาณ 2. 50 เมตร
 • โครงบูทสำเร็จพร้อมตำแผน่งติดป้ายโฆษณา
 • ไฟฟ้าเต้ารับ 1 จุด 2 ช่องเสียบ

เงื่อนไขการจองพื้นที่

 • ค่าเช่าเดือนละ 3, 000 บาท
 • ทำสัญญาขั้นต่ำ 1 ปี
 • เงินประกันการเช่า 3 เดือนแบ่งชำระเป็น 3 งวด

เอกสารประกอบการทำสัญญา

 1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 3. รูปภาพสินค้าและหน้าร้าน (ถ้ามี)
 4. รายการสินค้าพร้อมราคาขาย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ฝ่ายขายพื้นที่ : คุณวัชรินทร์ (ริน) 086-990-3263, 098-248-4238

Contact us :  1793 # 4

Facebook : Porto Chino

IG : portochino

Line: @portochino

VIEW THE PHOTOS

ตลาดอื่นๆ

FOOD VILLA ราชพฤกษ์

Market Walk INDEX บางใหญ่

Porto Chino

Talad Neon Downtown Night Market

© Copyright 2018 by Design by KTnDevelop