**

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งพระประแดง

สมุทรปราการ

ตลาดท่องเที่ยว

วันที่เปิดให้ขาย : เปิดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาเปิด-ปิด : เวลา 09.00-16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ : 02-4613254 อบต.บางน้ำผึ้ง

MORE INFO

ตลาดวัดโบสถ์ หลวงพ่อโต ปทุมธานี

ปทุมธานี

ตลาดกลางวัน ตลาดท่องเที่ยว

วันที่เปิดให้ขาย : เปิดทุกวัน เวลาเปิด-ปิด : เวลา 06.00 – 18.00 น. เบอร์โทรศัพท์ : -

MORE INFO

ตลาดอิงน้ำสามโคก

ปทุมธานี

ตลาดกลางวัน ตลาดท่องเที่ยว

วันที่เปิดให้ขาย : เปิดทุกวัน เวลาเปิด-ปิด : เวลา 09.00-16.00 น. เบอร์โทรศัพท์ : 096-6514526 คุณพูเทพรัตน์

MORE INFO

ตลาดริมน้ำวัดดอนหวาย

นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยว

วันที่เปิดให้ขาย : ทุกวัน เวลาเปิด-ปิด : 06.00 น -18.00 น. เบอร์โทรศัพท์ : 0987989799 คุณเต้ย

MORE INFO

ตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง

นครปฐม

ตลาดท่องเที่ยว

วันที่เปิดให้ขาย : เสาร์ อาทิตย์ เวลาเปิด-ปิด : 06.00น.- 15.00 น. เบอร์โทรศัพท์ : 0847698672

MORE INFO

© Copyright 2018 by Design by KTnDevelop