**

ตลาดโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด

ตลาดสด

วันที่เปิดให้ขาย : ทุกวัน เวลาเปิด-ปิด : 04.00 น. - 10.00 น. และ 16.00 น. -20.00 น. เบอร์โทรศัพท์ : ติดต่อเช่ากับเทศบาลตำบลชัยวารี

MORE INFO

ตลาดสดเทศบาลเชียงใหม่

ร้อยเอ็ด

ตลาดสด

วันที่เปิดให้ขาย : ทุกวัน เวลาเปิด-ปิด : 05.00 น. - 10.00 น. และ 16.00 น. - 20.00 น เบอร์โทรศัพท์ : ติดต่อเทศบาลเชียงใหม่ 043-625074

MORE INFO

© Copyright 2018 by Design by KTnDevelop