**

ตลาดนัดชุมชนเคหะท่าทราย

กรุงเทพมหานคร

ตลาดสด

วันที่เปิดให้ขาย : ตลาดเช้าทุกวัน ตลาดเย็นเปิด วันจันทร์และวันพฤหัส เวลาเปิด-ปิด : ตลาดเช้า 05.00-10.00น. ตลาดเย็นจันทร์,วันพฤหัส 15.00-20.30น. เบอร์โทรศัพท์ : -

MORE INFO

© Copyright 2018 by Design by KTnDevelop