**

ตลาดถนนคนเดินคชพลเเลนด์

เชียงราย

ตลาดตอนเย็น

วันที่เปิดให้ขาย : ทุกวันจันทร์,วันพฤหัสบดี เวลาเปิด-ปิด : 15.00-22.00น. เบอร์โทรศัพท์ : 081-741-3165 พี่ปิง

เช่าตลาด

© Copyright 2018 by Design by KTnDevelop