**

ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยขะยุง

อุบลราชธานี

ตลาดสด

วันที่เปิดให้ขาย : ทุกวัน เวลาเปิด-ปิด : 6.00 น. – 09.00 น. เบอร์โทรศัพท์ : 045 - 431086

เช่าตลาด

ตลาดเจริญศรี

อุบลราชธานี

ตลาดนัด

วันที่เปิดให้ขาย : ทุกวัน เวลาเปิด-ปิด : 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์ : 087-4572242

เช่าตลาด

ตลาดชุมชนบ้านจั่น

อุบลราชธานี

ตลาดชุมชน

วันที่เปิดให้ขาย : ทุกวัน เวลาเปิด-ปิด : 6.00 น. – 17.00 น. เบอร์โทรศัพท์ : 097-3388773

เช่าตลาด

ตลาดโต้รุ่งราชบุตร

อุบลราชธานี

ตลาดกลางคืน

วันที่เปิดให้ขาย : ทุกวัน (ช่วงเย็น) เวลาเปิด-ปิด : 16.00 น. - 23.00 น. เบอร์โทรศัพท์ : สามารถเข้าขายได้เลยหากมีพื้นที่ว่าง

MORE INFO

© Copyright 2018 by Design by KTnDevelop