**

กระเทียมดำ คืออะไร

กระเทียมดำ คือ กระเทียมขาวพันธุ์ปกติ แต่ผ่านกระบวนการหมักด้วยกรรมวิธีพิเศษ ใชระยะเวลาประมาณ 30-90 วัน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทำให้กระเทียมมีสีดำ

ในการหมักนั้นจะต้องใช้อุณหภูมิควบคุมประมาณ 60-90 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการเพิ่มประโยชน์ให้กับกระเทียมได้มากขึ้น

และควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วง 80-90% เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน จนกระเทียมเปลี่ยนเป็นสีดำ

กระเทียมดำที่ได้จะมีเนื้อสัมผัสเหนียว ยืดหยุ่นคล้ายเจลลี่ รสชาติหวาน มีกลิ่นฉุนของกระเทียมลดลง

และปริมาณสารสำคัญในกระเทียมเปลี่ยนแปลงไป โดยสีดำที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction)

ซึ่งเป็นปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ เป็นผลของปฏิกริยาเคมีระหว่างน้ำตาลรีดิวซิงกับหมู่อะมิโนในโมเลกุลของกรดอะมิโนอิสระในกระเทียมได้เป็นสารสีน้ำตาล

นอกจากนั้นเมื่อกระเทียมผ่านกระบวนการผลิตด้วยความร้อน ฟรุคแทน (fructan) ซึ่งเป็นสารโพลีแซคคาไรด์ในกระเทียม จะเกิดการสลายตัวกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว

ได้แก่ กลูโคสและฟรุคโตส ทำให้กระเทียมดำที่ได้มีรสหวาน

ประโยชน์ของกระเทียมดำ

สินค้ากระเทียมดำ

© Copyright 2018 by Design by KTnDevelop